glad man med dator och telefon vid skrivbordDatatrafiken har ökat med 40 procent under perioden som fler har jobbat hemifrån. Det gör att kunderna uppskattar stabil uppkoppling extra mycket. Foto: Rido/Shutterstock.com

Utmärkelser

Svenska mobilkunder är allra nöjdast med Halebop och Telia. Det visar den årliga undersökningen som Svenskt kvalitetsindex gör av kundnöjdheten på telekommarknaden. Fokus på kunderna, stabila nät och bra täckning är några av framgångsfaktorerna.

Varje år gör Svenskt kvalitetsindex en undersökning av hur nöjda kunderna är hos olika mobiloperatörer. Förväntningarna på marknaden blir allt högre, och det är därför mycket som krävs för en topplacering i dag.

Operatörerna har klarat 40 procent ökad mobiltrafik

Halebop är operatören som har nöjdast privatkunder, enligt undersökningen. På företagssidan var det Telia som tog hem segern.

Motiveringen är att operatörerna håller hög kvalitet med stabila nät, fokus på kunderna och innovativa tjänster. Telia har dessutom hanterat en ökning av trafiken på omkring 40 procent, när allt fler har behövt ett pålitligt nät för distansarbete.

Vd: Kvitto på Telias stabilitet och kompetens

Telia och Halebop ingår båda i Telia-koncernen. Dess vd Anders Olsson känner sig glad och stolt över det betyg som kunderna gett båda operatörerna.

– Under ett år som så märkbart präglats av utmaningar i vårt samhälle har vi visat på fortsatt stabilitet i våra nät i samband med kapacitetsökningar för både röst- och datatrafik.

Han fortsätter med att förstaplaceringen är ett kvitto på att Telia Sverige har kompetensen och stabiliteten som krävs för att hantera sådana stora förändringar. Utmärkelsen har också visat vad kunderna värdesätter högst: täckning och nätkvalitet.

Vill hjälpa medborgare att följa med i utvecklingen

Telia Sverige har flera stora innovationsprojekt på gång. Självklart är utrullningen av 5G-nätet ett stort fokusområde. Senast har Telia infört en självkörande buss på Djurgården för att pilottesta en ny typ av kollektivtrafik.

Men Anders Olsson trycker på att kunderna alltid är viktigast. Det är viktigt att alla kan följa med i den snabba digitala utvecklingen. Telia samarbetar därför med kommuner runt om i landet för att äldre, småföretagare och andra medborgare ska kunna delta i den digitala gemenskapen.

– Att förstå och kunna använda sig av digitala verktyg är nu viktigare än någonsin i den nya vardagen vi har fått, avslutar Anders Olsson.