Flygplan ovanför telemast.Snart kan det bli möjligt att använda mobilen på flygresan. Uppkopplingen kommer då ske via 5G eftersom frekvenserna inte stör flygplanens teknik. Foto: Steve Heap/Shutterstock.com

Regler och lagar

Just nu jobbar EU på att reglera villkoren för mobilanvändning på flygplan. Enligt Mobil.se är själva grundtanken att man ska koppla upp sig mot 5G eftersom tekniken använder andra frekvenser än den teknik som flygplan använder. EU:s beslut kommer dock bara öppna upp för möjligheten, och sedan är det upp till tillverkarna och de olika flygbolagen att välja om de vill hoppa på 5G-tåget.

Genom ett EU-beslut kan reglerna för hur man får använda mobilen ombord på flyg komma att ändras. Du kanske inte bara slipper stänga av telefonen, utan det kan bli så att du faktiskt kommer kunna använda den under flygresan.

Tanken är att man ska använda 5G eftersom tekniken använder andra frekvenser än flygplanens teknik.

Uppkoppling via telemaster på låg höjd och via pico-cell på högre höjd

På låg höjd kommer 5G-uppkopplingen ske via telemaster på marken. Vid högre höjd ska i stället en så kallad pico-cell som sitter på flygplanet fungera ungefär som en telemast och skicka vidare 5G-signalerna via satellit. En pico-cell är kort förklarat en liten cellulär basstation som vanligtvis täcker ett litet område.

EU-beslutet öppnar bara upp för möjligheten

Precis som Mobil.se påpekar ska man komma ihåg att EU:s beslut “bara” öppnar upp för möjligheterna att använda 5G på det här sättet. För att kommunikationen ska bli möjligt måste tekniken finnas på plats i flygplanen. 

Det är alltså upp till flygplanstillverkarna och flygbolagen att välja om de vill hoppa på tåget, och så fall när de vill göra det.

Bilar och bussar kan också få 5G

Men det är inte bara på flyg som 5G-uppkoppling kan komma att bli möjlig framöver. EU har även valt att öppna 5 GHz-frekvensbandet för wifi-tjänster i bilar och bussar. Detta blir möjligt från och med den 30 juni nästa år, men även i detta fall är det tillverkarna själva som får bestämma om de ska utnyttja möjligheten eller ej.