Män och kvinnor i möte på kontorTele2 prisas för sitt jämställdhetsarbete men ser fortfarande stor förbättringspotential. Operatören vill bland annat få till en bättre balans mellan män och kvinnor. Foto: Dima Sidelnikov/Shutterstock.com

Utmärkelser

Företaget Equileap har nyligen släppt rapporten 2019 Gender Equality Global Ranking & Report där de rankar de mest jämställda bolagen i världen. Svenska Tele2 rankas på en hedersam 35:e plats av drygt 3 500 länder. I jämförelse med andra telekombolag står sig Tele2 mycket bra och hamnar på en tredjeplats.

Varje år genomför bolaget Equileap en undersökning för att ta reda på vilka av världens bolag som är mest jämställda. I undersökningen har Equileap tittat på drygt 3 500 bolags jämställdhetsarbeten. Företagen kommer från 23 olika länder från hela världen.

Svenska mobiloperatören Tele2 fick fina omdömen i undersökningen och rankades som det 35:e mest jämställda företaget. Med det var Tele2 det näst bästa svenska företaget och det tredje bästa telekombolaget, världen över.

Jämställdhetsrankningen bygger på 19 kriterier

I sin undersökning har Equileap utgått från totalt 19 kriterier fördelade över fyra kategorier. Det Equileap har tittat på är bland annat företagens könsfördelning bland så väl medarbetare som ledare, balans mellan privatliv och arbetsliv, engagemang och åtaganden och om företagen har någon policy för att främja jämställdhet.

Tele2 vill få till en bättre könsfördelning

Tele2 tycker det är glädjande att deras jämställdhetsarbete uppmärksammas. Det är ett tecken på att operatören gör någonting bra. De har gjort stora framsteg när det gäller policys som främjar jämställdhet och balans mellan privatliv och arbetsliv. Men de är inte nöjda än. Det finns fortfarande mycket att göra för jämställdheten på företaget. Bland annat vill Tele2 få till en bättre balans mellan män och kvinnor.

Tele2 har ambitionen att nå en jämn könsfördelning inom fyra år. För att nå dit har Tele2 tagit fram ett antal initiativ som riktar sig mot den svenska marknaden. Bland annat har de förändrat sin rekryteringsprocess för att locka fler kvinnor. Bara sedan den förändringen infördes består 60 procent av alla nyrekryteringar av kvinnor.