kvinna står med mobil i tunnelbanekupé.En ny undersökning från YouGov visar att våra mobiler får oss att känna lugn och större gemenskap, men även att allt fler unga vuxna upplever att de blir skuldbelagda för sitt mobilanvändande. Foto: Rawpixel.com/Shutterstock.com

Undersökningar

Enligt en ny undersökning från YouGov ser många mobilen som en viktig källa för avkoppling. Bland unga vuxna är det även många som upplever att mobilen får dem att känna sig mindre ensamma, men i denna åldersgrupp är det även en stor del som upplever att de blir skuldbelagda för att spendera för mycket tid vid skärmen. Det skriver Vimla i ett pressmeddelande.

YouGov har gjort en undersökning om svenskarnas relation till sina mobiler. 65 procent av de tillfrågade uppger att mobilen är en viktig källa till avkoppling, och 61 procent upplever att mobilen får dem att känna sig mindre ensamma. Det senare är särskilt tydligt bland unga vuxna.

Allt fler unga vuxna känner skuld över mobilanvändandet

Samtidigt som våra mobiler utgör en allt större del av våra liv, är det dock allt fler unga vuxna som känner att de blir skuldbelagda för tiden de spenderar vid skärmen. Enligt undersökningen har ungefär var femte svensk blivit tillsagd att lägga ifrån sig mobiltelefonen under det senaste året.

Viktigt att inte skuldbelägga

Tillrättavisningar gällande mobilanvändningen verkar dock främst drabba yngre. I åldersgruppen 18–39 år är det bara cirka en av tre som uppger att blivit tillsagda att lägga bort mobilen under det senaste året. 

Elza Dunkel, docent i pedagogiskt arbete och forskare i nätanvändning, menar att man ska akta sig för att skuldbelägga barn och unga för deras mobilvanor.

– Visa inte ditt missnöje kring ditt barns mobilanvändande. Om de till exempel skulle råka ut för något online är det viktigt att de känner sig trygga med att de kan prata om det med dig, eller någon annan vuxen, säger hon i pressmeddelandet.

Vi behöver inte begränsa barnens skärmtid

Enligt Elza Dunkel behöver skärmtidsdebatten nyanseras. Hon menar att vi inte behöver begränsa barns mobilanvändning eftersom det i dagsläget inte finns forskning som stödjer teorin om skärmtid. Det går inte att säga hur många skärmtimmar som är bra eller mindre bra – behoven varierar helt enkelt från person till person.