folk som rör sig inne på stockholms centralstationMorgontrafiken i landets storstäder minskade något under sportlovsveckorna. Däremot visar Tres statistik att trycket på de tre populäraste skidorterna var lika högt som förra året – på sina håll till och med ännu högre. Foto: Tupungato/Shutterstock.com

Rapporter

Enligt Tres Jobbindikator har antalet människor ute i morgontrafiken i landets tre storstäder legat på stabila nivåer under flera veckor. I Göteborg och Malmö minskade trafiken ytterligare under sportloven, men samtidigt ser man att trycket på de svenska skidorterna är lika högt i år som under sportlovet 2020. I vissa fall ännu högre.

Tres Jobbindikator kan via insamlad och anonymiserad nätverksdata ge en bild av svenskarnas rörelsemönster, det vill säga hur vi anpassar oss efter myndigheternas riktlinjer för att bromsa smittspridningen i samhället. Indikatorn analyserar antalet människor i omlopp på morgonen kring våra storstäders centralstationer och viktiga knutpunkter för kollektivtrafiken. Man utgår från ett index på 100, vilket motsvarar normaltrafiken innan pandemin.

I början av året ökade antalet människor i morgontrafiken rätt kraftigt, men under de senaste veckorna har nivåerna i princip varit stillastående. Förutom under sportlovsveckorna då man såg en minskning i både Göteborg och Malmö.

Göteborg tillbaka på samma nivåer som innan lovet

Enligt Jobbindikatorn låg morgonruschen i Stockholm på 34 procent av en normalvecka under förra veckan. I Göteborg och Malmö var de motsvarande siffrorna 41 respektive 39 procent. I Malmö är det en minskning på 4 procentenheter jämfört med veckan dessförinnan, vilket alltså hänger ihop med att det var sportlov. I Göteborg, där sportlovet låg en vecka tidigare, är man nu tillbaka på samma nivåer som innan lovet.

Lika högt tryck på skidorterna som förra året

Trycket i morgontrafiken i storstäderna må vara på stabila nivåer, men enligt Tres kommunikationsdirektör Mårten Lundberg har man samtidigt noterat att trycket på de populäraste svenska skidorterna är minst lika högt i år som förra året.

Fler åkte till Åre i år

Tres statistik över hur många kunder som vistats i de populära skidorterna Sälen, Vemdalen och Åre under de första sportlovsveckorna visar som sagt på liknande siffror som under förra årets sportlov. I alla fall när det gäller Sälen och Vemdalen. I Åre noterades däremot ett högre tryck än förra året.