vit router på svenska flagganEnligt SKI:s mätning av kundnöjdheten i telekombranschen har flera bredbandsleverantörer en del att jobba på för att komma upp på godkända betygsnivåer. Foto: Mehaniq/Shutterstock.com

Undersökningar

När Svenskt kvalitetsindex (SKI) gör sin årliga sammanställning av kundnöjdheten i telekombranschen, visar det sig att svenskarna är snåla med betygen när det gäller bredbandsleverantörerna. Ett större behov av sömlös uppkoppling, samt bristande kommunikation mellan kund och leverantör sägs vara de största orsakerna bakom missnöjet. Det skriver Ny Teknik.

Varje år gör SKI en mätning av kundnöjdheten i telekombranschen, till exempel uppfattningen om marknadens bredbandsleverantörer, och man har under flera år noterat en stadig uppgång. I årets rapport visar det sig dock att betygen blivit lägre jämfört med förra året. I helhet får bredbandsleverantörerna 63 poäng, vilket är en minskning med två procent sedan mätningen 2019.

– Vi brukar säga att gränsen för när kunder börjar bli riktigt missnöjda är vid 60 poäng, och den gränsen börjar man närma sig nu efter flera års uppgång. Jag skulle vilja säga att det här är en tydlig signal till operatörerna om att man måste bli bättre, helt enkelt, säger SKI:s vd Johan Parmler till Ny Teknik.

Större behov av uppkoppling ökar kraven

Under året har hem- och distansarbetet, men även det digitala umgänget, ökat kraftigt som en följd av pandemin. Det har gjort att behovet av sömlös uppkoppling har blivit större, medan vi blivit allt mindre förlåtande mot störningar och driftstopp. Enligt Johan Parmler ligger det även bristande kommunikation bakom de överlag låga betygen. Han menar att leverantörerna kan förbättra sina rutiner när det gäller information och support.

Kundtjänsten är den avgörande skillnaden

I årets mätning är det Com Hem som hamnar längst ner på listan medan Bahnhof placerar sig i topp. Enligt Johan Parmler är kundtjänsten den avgörande faktorn. Snabba lösningar och engagerad support är framgångsreceptet i den här branschen, en kombination som varit och fortfarande är en utmaning för många aktörer. Kundernas toleransnivå har dessutom sjunkit under de senaste åren, påpekar Parmler.

Vilka leverantörer klarar 60-poängsgränsen?

SKI:s mätning gjordes under september och oktober i år, och inkluderade totalt 4 222 intervjuer. Som sagt innebär ett index på 60 att kunderna börjar bli riktigt missnöjda, medan ett index på 75 och över visar på en stabil relation mellan leverantör och kund.

Bredbandsleverantörernas poäng i SKI:s mätning av kundnöjdheten

  1. Bahnhof: 72,4 poäng
  2. Ownit: 68 poäng
  3. Tre: 66,3 poäng
  4. Tele2: 65,9 poäng
  5. Telia: 64,6 poäng
  6. Branschen i stort: 63,6 poäng
  7. Telenor: 63 poäng
  8. Övriga leverantörer: 60,9 poäng
  9. Com Hem: 58,9 poäng