närbild på människor som håller i smartphonesUnder 2021 förväntas den globala försäljningen av smartphones öka med 7,7 procent jämfört med förra året, vilket enligt IDC är den starkaste tillväxten sedan 2015. Foto: View Apart/Shutterstock.com

Rapporter

Enligt analysföretaget IDC:s prognoser för smartphonemarknaden 2021 kommer vi kunna se den starkaste tillväxten sedan 2015. En av drivkrafterna bakom den förväntade ökningen sägs vara 5G-nätens spridning över världen, där försäljningen av 5G-mobiler beräknas stiga med 130 procent under 2021. Det skriver ComputerSweden.

Under 2021 beräknas smartphoneförsäljningen världen över uppgå till 1,38 miljarder enheter. Jämfört med försäljningen under 2020 är det en ökning på 7,7 procent. Enligt analysföretaget IDC (International Data Corporation) kommer vi se den starkaste tillväxten på smartphonemarknaden på sex år.

Och den starka tillväxten ser inte ut att mattas av i första taget. Under 2022 väntas den årliga ökningen ligga på 3,8 procent.

Etableringen av 5G-näten driver på smartphoneförsäljningen

Enligt ComputerSweden finns det flera faktorer bakom den ökande smartphoneförsäljningen. Den globala utbredningen av 5G-nät är en av drivkrafterna, och under 2021 beräknas försäljningen av 5G-lurar öka med hela 130 procent.

På de så kallade utvecklingsmarknaderna (emerging markets) finns det, till följd av försäljningstappen under pandemiåret 2020, stor efterfrågan på smartphones i tillverkarnas mellansegment. Men även på enklare 4G-mobiler.

Smartphonemarknaden har inte påverkats lika mycket som andra branscher av komponentbristen

Den globala komponentbristen har varit, och är fortfarande, ett bekymmer för många branscher, och det gäller även för smartphonemarknaden. Men i jämförelse med andra marknader, som till exempel fordon, pc och andra kategorier inom tech, har påverkan varit betydligt mindre.

Konkurrensen har inte bromsat in återhämtningen

I ett pressmeddelande säger Ryan Reith, programansvarig för IDC:s Worldwide Mobile Device Trackers, att smartphonemarknaden förvisso konkurrerar med försäljningen av pc, tv, surfplattor och andra enheter för det smarta hemmet, men att detta inte verkar ha bromsat in återhämtningen.

Viktigt att ha det utmanande pandemiåret i åtanke

De förväntade siffrorna för smartphoneförsäljningen 2021 ser helt klart imponerande ut, men precis som IDC påpekar är det viktigt att komma ihåg att 2020 var ett minst sagt utmanande år för smartphonebranschen. Kanske det mest utmanande någonsin.