Huaweis logga i bakgrunden och en siluett av en hand som håller i ett hänglås i förgrunden.Nu har domen kommit. Post- och telestyrelsen får rätt och Huawei stängs ute från de svenska 5G-näten. Foto: Ink Drop/Shutterstock.com

Säkerhet

Huaweis överklagande av PTS beslut att stänga ute leverantören från de svenska 5G-näten avslås. Förvaltningsrättens dom kom tidigare i veckan, och rättens ordförande säger i ett pressmeddelande att Sveriges säkerhet har varit ett tungt vägande skäl i deras bedömning. Det rapporterar Computer Sweden.

5G-tvisten mellan Post- och telestyrelsen (PTS) och den kinesiska tillverkaren Huawei har varit en långdragen följetong, med många nya beslut, överklaganden och vändor i olika domstolar. Men nu, tro det eller ej, verkar dramat ha nått ett slut. Förvaltningsrätten i Stockholm dömde tidigare i veckan till PTS fördel och avslår Huaweis överklagande av myndighetens tidigare beslut att stänga ute leverantören från de svenska 5G-näten som just nu rullas ut på bred front över landet.

Bedömningen är alltså att PTS har haft rätt att införa vissa tillståndsvillkor som förbjuder Huaweis produkter i 5G-nätens centrala funktioner, till exempel användningen av radiosändare.

Ett beslut som värnar om Sveriges säkerhet

I ett pressmeddelande säger Förvaltningsrättens ordförande Ulrika Melin att Sveriges säkerhet har varit ett tungt vägande skäl i bedömningen, och att det bara är Försvarsmakten och Säpo som tillsammans har en helhetsbild av säkerhetsläget såväl som hotbilden mot Sverige.

Huaweis produkter ska vara avvecklade innan 1 januari 2025

Efter att förvaltningsrätten nu har bedömt att PTS haft rätt att införa vissa tillståndsvillkor, ger man även grönt ljus till myndighetens villkor att alla befintliga produkter från Huawei ska avvecklas innan den 1 januari 2025.

Förvaltningsrätten anser dock att det finns vissa brister i PTS handläggning, och då särskilt när det gäller hur man har kommunicerat med Huawei. Men eftersom besluten ”inte har blivit materiellt felaktiga” så menar rätten att det inte finns några egentliga skäl att upphäva dem.