5G-symbol och domarklubbaFörvaltningsrätten i Stockholm ska nu fatta beslut om PTS hade rätt att utestänga Huawei från det svenska 5G-nätet. Foto: Wit Olszewski/Shutterstock.com

Säkerhet

Förra veckan pågick domstolsförhandlingarna om PTS utestängning av Huawei från Sveriges 5G-nät. Båda parter fick säga sin mening, men det dröjer nu några veckor innan Förvaltningsrättens dom kommer, skriver SvD Näringsliv.

En central del i förhandlingarna var vittnesmålet från Säkerhetspolisen (Säpo), som rekommenderat PTS till beslutet om utestängning.

Säpo menar att Huawei är en möjlig säkerhetsrisk på flera områden. Polis- och ambulansarbete, el- och vattenförsörjning och färdmedel som tunnelbana och tåg kan bli sårbara om Huawei får tillgång till svenska 5G-nät, enligt deras bedömning.

Huawei: Överord och spekulationer från PTS håll

Huaweis ombud Henrik Bengtsson ifrågasätter detta som mycket svepande påståenden. Både PTS och Säpo har använt överord i rättegången, menar han, men inte förankrat sina spekulationer i verkligheten.

– Det angavs ingen situation där Kina skulle vara villig att offra vad som kallats för ”kronjuvelen” Huawei för att angripa det svenska 5G-nätet.

Henrik Bengtsson pekade även på att det inte finns några kända exempel på tillfällen där Huawei har använt sig av skadliga koder. Dessutom skulle sådana fel snabbt spridas till andra operatörer när det upptäcktes och få negativa följder för andra kinesiska exportföretag.

PTS: Kopplingar till kinesiska staten

Kinesiska företag är skyldiga enligt lag att dela information med kinesiska staten ifall staten skulle kräva det. Även det är något som Säpo har lyft i diskussionen.

Huawei har invänt mot detta med att lagen inte tillämpas på det sättet som PTS påstår, och att Kina därför inte har något statligt inflytande över företaget. 

Men enligt Per Andersson, verksjurist på PTS, visar utredningar på nära kopplingar mellan kinesiska staten och Huawei. Därmed är det möjligt för Kina att skada Sveriges säkerhet genom påtryckningar på Huawei om de har tillgång till 5G-näten, oavsett vad Huawei själva påstår.

– Vi ifrågasätter starkt att operatörerna kan göra den här typen av bedömningar, säger Per Andersson.

Sverige har gått längre i misstankar mot Huawei

Motstånd mot Huawei har funnits i flera länder under 5G-utvecklingens gång. Men Sverige har gått längre i saken än någon annan.

Kenneth Fredriksen, som ansvarar för marknaden i Norden och Baltikum på Huawei, menar att man gjort väldigt lite för att förstå situationen djupare, reda ut vad som stämmer och inte och hur sådana här risker kan hanteras.