kvinna med mobil, symboler för 5G och mobilfunktioner5G-säkerhet och Huaweis teknik har varit heta diskussionsämnen i flera månader. Nu har Huawei fått ett kvitto på att de gör ett bra jobb med nätsäkerheten. Foto: Fit Ztudio/Shutterstock.com

Säkerhet

Efter allt ståhej kring Huawei som säkerhetsrisk för 5G-nätet kommer nu positiva besked för tillverkaren. Huawei är nämligen först med att klara alla delar i en oberoende säkerhetsutvärdering.

Säkerhetsutvärderingen som använts kallas NESAS, vilket står för Network Equipment Security Assurance Scheme.

Testet utvärderar produkters säkerhet genom att titta dels på utvecklingsprocessen, dels på livscykeln för produkten. Dessutom görs en teknisk utvärdering med ett så kallat SCAS-test.

Kärnsystemen för 5G fick godkänt på alla delar

Redan tidigare hade Huaweis olika kärnsystem för 5G – UNC, UDG, UPCF och UDM – klarat de flesta delar av testet. Nu har den nederländska organisationen SGS Brightsight även utfört den tekniska utvärderingen enligt SCAS.

Även på detta område blev systemen godkända utifrån ramverket för utvärderingen. Det innebär att Huaweis 5G-system har klarat alla delar av testet, vilket allt som allt innehåller 20 olika bedömningsområden.

Inte nog med det – Huawei är dessutom det allra första företaget som blivit godkänt på samtliga områden.

Huawei: Högsta prio på nätsäkerhet

Lukas Grimfors är ansvarig för nätsäkerhet och integritet på Huawei Sweden. Han berättar att tillverkaren prioriterar nätsäkerhet högst av allt. Därför gläder han sig åt att flera års ansträngningar blir tydliga genom dessa testresultat.

– Standardiserade utvärderingar och krav är nyckeln till fortsatt global innovationskraft, skalbarhet, och samarbete inom 5G. Vi hoppas nu att fler företag i IT- och telekombranschen följer efter, kommenterar han i ett pressmeddelande från tillverkaren.

Om denna bekräftelse kommer att påverka synen på Huaweis teknik som säkerhetsrisk i 5G-näten, både i Sverige och på andra håll i världen, återstår att se.

Allmänt accepterat system för utvärdering

Utvärderingssystemet har tagits fram av det internationella nätverket GSMA, tillsammans med 3GPP och olika telekomaktörer. Deras arbete för att testa och utvärdera 5G-säkerhet och tillförlitlighet är allmänt accepterade i hela telekombranschen, och bedömningen anses vara objektiv. 

På GSMA:s hemsida finns det mer information om de utvärderingar och tester enligt NESAS som gjorts, både på produkter från Huawei och andra tillverkare.