Person i steril skyddsoverall håller upp och granskar microchip.Tidigare i år var prognosen att bristen på halvledare skulle ordna upp sig under 2022, men nu tyder nya uppgifter på att detta kommer vara ett problem i flera år framöver. Foto: Gorodenkoff/Shutterstock.com

Rapporter

Få har väl missat den rådande bristen på halvledare som drabbat i stort sett alla branscher som bygger elektronik. Tidigare uppgifter pekade på att läget skulle lätta under 2022, men enligt en ny prognos verkar det som att bristen kommer hålla i sig ett bra tag framöver. Det skriver Mobil.se.

Telekombranschen och bilindustrin, eller ja i stort sett alla branscher som bygger elektronik, har drabbats hårt av bristen på halvledare som pågått under större delen av 2021. Tidigare i år kom en rapport där man kanske lite väl optimistiskt antydde att läget skulle förbättras under 2022, men enligt nya uppgifter kan bristen mycket väl kan komma att pågå i många år framöver. Det säger till exempel Brandon Kulik, chef på Deloittes halvledaravdelning i en intervju med Ars Technica.

Minskade intäkter och sänkta produktionsmål till följd av bristen

Många tillverkare i bilindustrin uppger att intäkterna har minskat på grund av chip-bristen, och enligt uppgift kommer Apple att sänka sina produktionsmål för Iphone av samma orsak.

Behoven och kraven på prestanda har ökat

Det finns flera orsaker bakom bristen, till exempel det snabbt ökande behovet av högre prestanda eftersom det ställer högre krav på halvledarna. Det krävs dessutom fler halvledare för att kunna ta fram högpresterande och mer tekniskt avancerade enheter.

Och i takt med att den tekniska nivån höjs stiger också produktionspriserna, eftersom både fabrikerna och teknikerna i sin tur har blivit dyrare. Det saknas även personal som kan hantera den allt mer avancerade chip-produktionen, och det har blivit både dyrare och svårare att hålla igång ett fungerande fraktsystem.

Långt ifrån en lösning

Det finns med andra ord en hel del som branschen måste se över om halvledarbristen ska kunna ordna upp sig, men i dagsläget är man alltså rätt långt ifrån en lösning på de bakomliggande problemen.