Kvinna står vid fönster och pratar i mobil.En ny undersökning från Kantar Public visar att fyra av tio svenskar vill ringa oftare än vad de gör i dag. Denna önskan är vanligare bland kvinnor än bland män. Foto: fizkes/Shutterstock.com

Undersökningar

På uppdrag av Halebop har Kantar Public undersökt svenskarnas upplevelse av sin egen mobilanvändning. Nästan fyra av tio skulle vilja ringa personer i sin närhet oftare än vad de gör i dagsläget, i stället för att messa eller använda någon annan textfunktion. I princip lika många uppger å andra sidan att de aldrig eller sällan känner så.

Under de senaste åren har traditionella mobilsamtal hamnat allt mer i skuggan av sms och andra typer av textmeddelanden. Men enligt en ny undersökning från Kantar Public, initierad av Halebop, skulle fler än var tredje svensk (39 procent) vilja ringa vänner och familj oftare än vad de gör. Det är dock nästan lika många (38 procent) som uppger att de aldrig eller sällan känner samma önskan.

Fler samtal kan bidra till ökat välmående

Emma Craig, Head of Halebop, menar att förutsättningarna för fler mobilsamtal definitivt finns. Om alla som vill ringa mer också gör det, tror Halebop att detta kan bidra till ökat välmående.

Kvinnor vill ringa oftare än män

I undersökningen uppger fler kvinnor (42 procent) än män (36 procent) att de borde ringa sina nära och kära oftare, i stället för att skicka sms eller använda andra slags textkonversationer.

Önskan att ringa oftare visar sig även vara vanligare bland personer med lägre inkomst (under 25 000 kronor/månaden). Siffran ligger på 46 procent, vilket kan jämföras med 38 procent bland personer med en lön på över 35 000 kronor/månaden.

Det verkar däremot inte skilja sig så mycket mellan åldersgrupperna.

Intressant vändning från förra årets undersökning

Emma Craig menar att det är intressant att viljan att ringa oftare är större bland kvinnor eftersom en tidigare undersökning visade att det är (unga) kvinnor som oftast känner obehag inför att prata i telefon. Hon tror att det kan hänga ihop med det dåliga samvetet som många kvinnor (fler än män) upplever. Eller att kvinnor ofta tar ett större ansvar när det gäller att upprätthålla en relation.

Oavsett vad som ligger bakom siffrorna tror Halebop att mycket kan lösas bara genom att plocka upp luren och faktiskt börja prata med sina vänner och sin familj lite oftare.