Nedifrånperspektiv på telemast bakom skylt med 3g överstruket.Konsumentverket har granskat 36 företag varav 17 fortfarande säljer produkter som bara fungerar via 2G och 3G. Foto: No-Mad/Shutterstock.com

Granskningar

Enligt en undersökning från Konsumentverket är det flera företag som fortsätter att sälja utrustning som bara är 2G- och 3G-kompatibla trots att nätverken håller på att avvecklas. Bedömningen är att företagen bryter mot distansavtalslagen och marknadsföringslagen om de inte informerar kunderna att dessa prylar snart blir obrukbara eller tappar viktiga funktioner, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

2G- och 3G-näten håller som bekant på att läggas ner, och avvecklingen beräknas vara helt klar vid årsskiftet 2025/2026. Trots detta är det flera företag som fortfarande säljer varor som bara fungerar med de äldre nätverken, visar en ny undersökning från Konsumentverket. 

17 av 36 företag säljer 2G- och 3G-produkter

Granskningen omfattade 36 företag och 17 av dessa säljer produkter som snart kommer tappa funktionalitet eller blir helt obrukbara. Det gäller till exempel mobilmodeller som är specialanpassade för äldre användare, GPS-spårare, smartklockor och antenner.

Mikaela Källman, jurist på Konsumentverket, ser allvarligt på detta och menar att företagen måste ha tydlig information om hur produkterna kommer påverkas av 2G- och 3G-avvecklingen. Hon tillägger att man som konsument måste få en ärlig chans att välja om man ska köpa produkten utifrån relevant fakta.

Telekombolagen betydligt tydligare än detaljhandeln

Enligt Konsumentverket har de större telekombolagen tydlig information om vad avvecklingen kommer innebära, men bland företag inom detaljhandeln är det sämre. Granskningen visar även att vissa företag har slut på 2G- och 3G-produkter i näthandeln, men att de fortfarande säljer dem i fysisk butik.

Bryter mot distansavtalslagen och marknadsföringslagen

Konsumentverkets bedömning är att företagen bryter mot distansavtalslagen och marknadsföringslagen när de inte ger kunderna tydlig information om att vissa produkter inom en relativt snar framtid slutar fungera – helt eller till viss del.

Just på grund av bristfällig information kan konsumentköplagen även ge kunder rätt att häva sitt köp.

Förutsätter att företagen kommer rätta sig

Berörda företag och organisationer kommer nu att få ta del av Konsumentverkets granskning, och myndigheten förutsätter att företagen därmed kommer att rätta sig frivilligt. Mikaela Källman berättar att de kommer att följa upp granskningen och öppna tillsynsärenden mot de företag som inte har rättat sig.