Närbild på tre personer som sitter med sina mobila enheter.PTS rapport om svensk telekommarknad under den första halvan av 2021 visar att trycket i mobilnäten är fortsatt högt. Foto: Farknot Architect/Shutterstock.com

Rapporter

Sin vana trogen har Post- och telestyrelsen (PTS) gjort en sammanfattning av svensk telekommarknad under årets första halva, och det går snabbt att konstatera att användningen av mobilnäten fortsätter att öka. Enligt rapporten ökade även aktiviteten i 5G-näten kraftigt under det första halvåret 2021. Det skriver PTS i ett pressmeddelande.

Enligt PTS rapport Svensk telekommarknad första halvåret 2021 ökade datatrafiken i de svenska mobilnäten med 33 procent under perioden, medan antalet trafikminuter gick upp med 7 procent.

Man kan även se att användningen av de relativt nya 5G-näten steg kraftigt. Ungefär 386 000 abonnemang använde olika tjänster via 5G-nätet, vilket motsvarar 3 procent av det totala antalet mobilabonnemang. De utgör, den markanta ökningen till trots, med andra ord fortfarande en relativt liten del av datatrafiken i stort.

Kraftig ökning av sms mellan maskiner (M2M)

Rapporten visar även på att antalet sms, både från app till person och mellan maskiner (så kallad M2M-kommunikation) fortsatte att öka under de första sex månaderna av 2021. Sms från app till person, till exempel i form av bokningsbekräftelser eller leverans-avier, ökade med 34 procent jämfört med förra året. Antalet M2M-sms ökade med hela 83 procent.

Fler vill ha fast bredband med höga hastigheter

Om vi kastar ett öga på utvecklingen i bredbandssegmentet ser vi att antalet abonnemang för fast bredband via fiber gick upp med 7 procent, vilket innebär att de nu står för mer än tre fjärdedelar av samtliga fasta bredbandsabonnemang i landet.

Över 80 procent av alla fasta bredbandsabonnemang har nu en nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s. Det visar sig även att bredbandsabonnemangen med hastigheter på 1 Gbit/s, det vill säga 1 000 Mbit/s, ökade med 27 procent.