kvinna med munskydd använder mobiltelefon medan buss kör förbi i bakgrundenVia data från mobiltelefoner har Telia analyserat hur människor rör sig under arbetsdagen. Det indikerar också hur många som arbetar hemifrån. Foto: David Espejo/Shutterstock.com

Undersökningar

Flera regioner har infört skärpta restriktioner på grund av pandemin. Bland annat uppmanas alla som kan jobba hemifrån att göra det. Enligt ny data från Telia Crowd Insights verkar hemmajobbandet mycket riktigt ha ökat i dessa regioner den senaste tiden.

Efter semesterperioden var det en lägre andel av svenskarna som arbetade hemifrån än under våren. Men nu har andelen ökat igen, framför allt i Stockholm, Uppsala och Skåne.

Från vecka 43 till vecka 45 ökade andelen hemmajobbare med hälften, till 15 procent. Det är lika stor andel som under vecka 22, det vill säga i slutet av maj innan semesterperioden började.

Regioner med striktare riktlinjer har också fler hemmajobbare

Den data som samlats in är i princip en spegelbild av rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Det menar Telias chef för dataanalys, Kristofer Ågren. Det verkar alltså som att svenskarna följer de riktlinjer som satts upp.

– I de län och regioner där råden och rekommendationerna skärpts ser vi också generellt den största ökningen av andelen hemmajobbare, menar Kristofer Ågren.

Telia har mätt hur många som rör sig mellan olika områden

De här uppgifterna har tagits fram av Telias tjänst Crowd Insights. De analyserar anonymiserad nätverksdata från mobiltelefoner för att se hur vi beter oss och rör oss i samhället. Oftast används tjänsten inom stads- och samhällsplanering, som när man ska anlägga vägar eller dra nya busslinjer.

Det som Telia har tittat på är hur många som befinner sig i ett särskilt område tidigt på morgonen. Sedan har de jämfört den datan med hur många som rört sig från detta område till ett annat, och tillbringat minst en timme där under arbetsdagen, mellan klockan sex på morgonen klockan fyra på eftermiddagen.

Det antal som har rest till andra områden antas alltså vara de som har åkt till sin arbetsplats. På så sätt kan Telia också uppskatta hur många som i stället antas arbeta hemifrån.