Närbild på människor som sitter med mobiler i händerna.Trots oro för den annalkande lågkonjunkturen är det få svenskar som skulle spara in på sina telekomtjänster, enligt en undersökning från Billogram. Foto: SFIO CRACHO/Shutterstock.com

Undersökningar

Redan nästa år kommer Sverige troligtvis kliva in i en lågkonjunktur, men även om många i landet uppger att de är oförberedda på konsekvenserna verkar få villiga att spara in på telekomtjänster som bredband och telefoni. Det visar en ny Novus-undersökning från fakturaplattformen Billogram.

Enligt en ny undersökning, initierad av fakturaplattformen Billogram, är det få svenskar som anser sig vara förberedda för den ekonomiska svacka som landet nu står inför. Hela 71 procent uppger att de är lite eller inte alls förberedda på en lågkonjunktur, och 29 procent oroar sig för att inte kunna betala sina räkningar om det visar sig att lågkonjunkturen blir långvarig.

Men när det kommer till telekomtjänster som bredband och telefoni är det få som är villiga att dra åt svångremmen. Trots kärvare ekonomiska tider.

Stora skillnader mellan generationerna

Bara 9 procent skulle spara in på bredband och 11 procent på telefoni vid en ekonomisk kris. Motsvarande siffra för streamingtjänster ligger på hela 55 procent.

Undersökningen visar dock att siffrorna skiljer sig rätt rejält mellan åldersgrupperna. Bland 18–29-åringarna uppger 23 procent att de skulle dra ner på telefonikostnaderna, medan bara 5 procent i åldersgruppen 65–79 skulle göra samma sak. En liknande trend ser man för bredband, där siffrorna ligger på 15 respektive 7 procent.

Leverantörerna måste fånga upp de yngre

Carl Lindberg, vice vd på Billogram, menar att det så klart är positivt för bredbands- och telefonioperatörerna att kundernas behov av telekomtjänster inte verkar påverkas allt för mycket av svängningarna i ekonomin. Men han tillägger att det är viktigt att ta fasta på och agera utifrån de skillnader man ser mellan generationerna.

– För att inte riskera att tappa de unga så behöver man se över möjligheterna att skräddarsy nuvarande erbjudande än mer. För de leverantörer som också erbjuder streaming behöver man dessutom fundera över hur paketeringen av dessa tjänster kan göras tillräckligt attraktiv i mer osäkra tider, säger Carl Lindberg i ett pressmeddelande.

Allt fler kan tänka sig att byta leverantör

Man har även noterat att allt fler abonnemangskunder har börjat se över sina avtal. 42 procent säger sig vara mer benägna att byta leverantör jämfört med förra året. Lika många säger att de kan tänka sig att binda sig till ett längre avtal om det skulle bli billigare.

Är du intresserad av att byta mobilabonnemang? Kolla in operatörernas erbjudanden här!