hand håller upp mobil från xiaomiDen kinesiska smartphonetillverkaren Xiaomi är en av ytterst få som har lyckats öka sin försäljning på den europeiska marknaden under årets första kvartal. Foto: XanderSt/Shutterstock.com

Rapporter

Precis som många andra branscher har smartphonemarknaden i Europa påverkats av det minst sagt kaotiska världsläget under våren. Men enligt ny statistik verkar den inte ha drabbats lika hårt som många kanske trott.

Coronapandemin har påverkat både små och stora företag över hela världen, där sjunkande försäljningssiffror, produktstopp och minskande personalstyrkor varit några av följderna. Den europeiska telekom- och smartphonemarknaden har även den drabbats av krisen, men enligt nya siffror är läget inte riktigt så illa som man kanske befarat. Det rapporterar Mobil.se.

Försäljningen har sjunkit med 7 procent

Analysföretaget Counterpoint har jämfört försäljningssiffrorna från årets första kvartal med siffrorna från samma period 2019 och registrerat en minskning på cirka 7 procent. I jämförelse med sista kvartalet 2019 har försäljningen minskat med cirka 23 procent.

Undersökningen visar även att vissa delar av den europeiska mobilmarknaden har klarat sig bättre än andra. Till exempel har smartphoneförsäljningen i västra Europa minskat med 9 procent, medan försäljningen i de östra delarna endast har minskat med cirka 5 procent.

Huawei har tappat och Xiaomi har ökat

Även försäljningsstatistiken bland de olika smartphonetillverkarna är varierande. Enligt Counterpoints siffror har Samsungs marknadsandelar minskat med 2 procent jämfört med första kvartalet förra året, medan Apple och OPPO har ökat med 1 respektive 2 procent. Huawei har tappat hela 7 procent jämfört med förra året, men här är det fler faktorer än coronapandemin som ligger bakom. Även stridigheterna med USA har haft negativ effekt på Huaweis försäljningssiffror under första kvartalet 2020.

Kinesiska Xiaomi har precis som OPPO gynnats av att konkurrenten Huawei tappat marknadsandelar och ökat sina egna med 7 procent. Xiaomi har framför allt ökat sin försäljning i länder som Storbritannien, Frankrike och Ryssland.

5G-mobilerna stod för 4 procent av försäljningen

I Counterpoint-analysen framgår det även att försäljningen av smartphones med 5G-stöd stod för cirka 4 procent av den totala smartphoneförsäljningen under årets första kvartal. Den populäraste modellen i Europa var dock Apple Iphone 11, som även var listetta på den globala smartphonemarknaden.