Mobilmast i mulet väderAttacker i kommunikationssystemen ökar med 5G, visar en rapport från EU-kommissionen. Foto: KPhrom/Shutterstock.com

Säkerhet

I en ny EU-rapport varnas medlemsländerna att risken för attacker i kommunikationssystemen ökar med 5G. EU varnar framför allt för attacker från aktörer som backas upp av staten. Med rapporten vill kommissionen inte peka ut någon specifik aktör. De vill bara varna för vilka risker som finns.

USA har förbjudit kinesiska företag från att leverera 5G-utrustning i landet. Det är möjligt att EU är på väg att följa USA:s fotspår och göra detsamma. En ny rapport från EU-kommissionen varnar för att risken för attacker mot kommunikationssystem ökar med 5G. Aktörer som har uppbackning av stater, exempelvis Huawei, har bäst resurser att faktiskt genomföra attackerna.

Anledningen till att 5G är mer sårbart än tidigare mobilnät har att göra med att tekniken är mer mjukvarubaserad. Den kommer även att beröra större delar av samhället, exempelvis inom sjukvården och bankväsendet.

EU vill tala om vilka risker som finns med vissa aktörer

Huawei pekas inte specifikt ut som det största hotet. Den som läser mellan raderna förstår dock att det handlar om det kinesiska telekombolaget. Med rapporten vill inte EU-kommissionen rekommendera sina medlemsländer att utesluta Huawei. Man vill bara tala om vilka risker som finns och därefter låta varje medlemsland själv fatta ett beslut.

Huawei nämns bara en gång i rapporten och det är i samband med att EU räknar upp 5G-utrustningens viktigaste tillverkare. Där omnämns även Nokia och Ericsson, samt några ytterligare aktörer.

EU vill skapa en gemensam checklista för alla medlemsländer

Med rapporten har EU en ambition om att få alla medlemsländer att se på säkerhetsfrågorna inom 5G på samma sätt. Genom att ha en gemensam checklista att stämma av mot kan man säkerställa säkerheten i Europeiska mobilnät.

Varje land har även sin egen lagstiftning att förhålla sig till. I Sverige är man medveten om riskerna med 5G, och därför har regeringen lagt fram ett förslag som ska öka säkerheten i mobilnäten.