Tecknad hand som gör tummen upp i mitten av en eu-flagga.Nu har EU godkänt DMA och DSA som skärper reglerna för företag bakom stora internetplattformar och appar. Bild: Blablo101/Shutterstock.com

Regler och lagar

De nya reglerna för digitala plattformar, DMA (Digital Markets Act) och DSA (Digital Services Act) har nu fått ett godkännande från EU och kommer att träda i kraft någon gång under 2024. Om de stora teknikaktörerna inte håller sig till reglerna kan det bli en riktigt dyr historia, skriver Mobil.se.

Snart har alla teknikjättar nya och hårdare regler att hålla sig till. EU har nämligen godkänt de regleringar som förkortas DMA och DSA, som beräknas träda i kraft under 2024.

DMA omfattar stora företag med miljontals användare 

DMA, Digital Markets Act, gäller företag som värderas till minst 75 miljarder euro på börsen och har en digital plattform eller app med ett månatligt användarantal på minst 45 miljoner. Enligt de nya reglerna måste företagen exempelvis ge användarna möjlighet att avinstallera appar och program som finns förinställda på enheten.

Det blir även förbjudet att som företag utnyttja sin position på marknaden och de egna plattformarna för att få sina tjänster prioriterade. Företagen får inte heller utnyttja kundernas personliga data i annonseringssyften utan ett godkännande.

DSA innebär hårdare regler för riktad reklam

DSA förbjuder företag att använda vissa typer av personliga eller känsliga uppgifter för att visa riktad reklam. Det kan exempelvis röra sig om uppgifter som handlar om användarens sexuella läggning eller religion. Som användare ska man även alltid erbjudas möjligheten att välja om man ska kunna spåras eller inte.

DMA innefattar även förbud mot riktade annonser mot minderåriga, och mot den typ av tjänster där man försöker lura användare att dela information eller ta beslut de normalt inte skulle ta. Sådana tjänster kallas även ”dark patterns”.

Brott mot reglerna kan innebära dyra böter

Om företagen bryter mot dessa regler kan bötessumman bli hög. Brott mot DMA kan ge böter på 10 procent av företagets årliga intäkter, och brott mot DSA 6 procent av intäkterna.