skylt med bredband2:s logotyp på husfasadBredband2 är på väg att köpa upp operatören A3, vilket vd:n Daniel Krook tror kommer att stärka deras ställning på bredbandsmarknaden. Foto: Michael Persson/Shutterstock.com

Företagsaffärer

Bredband2 lägger ett bud på att köpa upp A3. Budet är rekommenderat av en oberoende budkommitté och värderar A3 till uppemot 622 miljoner kronor, skriver Dagens Industri.

Operatören Bredband2 offentliggör att de har lagt ett bud för att köpa upp A3, en annan bredbandsoperatör. Budet som har lagts motsvarar cirka 37,6 procent jämfört med stängningskursen under fredagen.

Budet består av både aktier och pengar

Bredband2:s erbjudande om uppköp består dels av aktier, dels av pengar. Aktieägarna för A3 blir erbjudna åtta nya aktier hos Bredband2, plus 6 kronor som motsvarar cirka 18,92 kronor per aktie hos A3.

Det här innebär att det totala värdet på A3 som helhet enligt uppköpserbjudandet blir cirka 622 miljoner kronor.

Oberoende budkommitté rekommenderar aktieägarna att acceptera erbjudandet

A3:s budkommitté, som är en oberoende part i frågan, rekommenderar A3:s aktieägare att acceptera erbjudandet. Beslutet är enhälligt, och enligt ett uttalande från budkommittén i Dagens Industri finns det en strategisk logik och goda förutsättningar för framgång om de två operatörerna skulle gå samman.

Även från aktieägarnas håll är man villiga att acceptera budet från Bredband2. Aktieägarna som säger ja till budet kontrollerar totalt 71,7 procent av A3:s aktier, enligt Dagens Industri.

Tillsammans kommer Bredband2 och A3 att ha en omsättning på cirka 1,5 miljarder kronor, och ebitda-resultatet ligger på 148 miljoner kronor. Detta baserat på 2019 års siffror från de båda operatörerna.

Uppköpet stärker Bredband2:s ställning på marknaden

Daniel Krook är vd för Bredband2. Han skriver i ett pressmeddelande att uppköpet av A3 kommer att ta operatören till en ny nivå, och att de blir en betydligt starkare aktör på bredbandsmarknaden.

– I stället för att priskonkurrera så kan vi fokusera all energi på att vinna nya marknadsandelar. Timingen är helt rätt och sammanslagningen känns verkligen som en perfekt match för båda bolagen, skriver vd:n.