leende äldre kvinna pratar i mobiltelefonSåväl surfförbrukning som samtal har ökat under året. Inte minst bland äldre har mobiltrafiken ökat. Foto: TeodorLazarev/Shutterstock.com

Mobilnät

Telenor har sammanställt hur svenskarna har surfat och ringt samtal under år 2020. Inte helt överraskande har användningen av mobilnätet ökat rejält på alla fronter.

Ökningen tog fart när restriktionerna kom

I mars när restriktioner började införas på grund av pandemin märktes detta i mobilnätet. Surfandet under mars månad var 32 procent högre än i februari. Med det ökade antalet videosamtal sköt även mängden uppladdad data i höjden.

Telefonsamtalen var också fler under mars månad, och även längre. Sett till hela året har mobilsamtalen ökat med 27 procent från ifjol. Samtalen var som längst under vecka 12 – veckan efter att smittspridningsrisken i Sverige deklarerades som mycket hög – med ett snitt på 227 sekunder.

Ihållande ökning under hösten

Under hösten har trenden hållit i sig, till följd av ökad smittspridning och ihållande restriktioner. Under perioden september–november var mobilsurfen 31 procent högre jämfört med samma period 2019. 

Mobilsamtalen ökade under samma månader 25 procent i antal under dessa månader, jämfört med förra året. I längd ökade samtalen med 12 procent. Det är ett trendbrott från de senaste årens utveckling, då samtalen i stället har sjunkit.

Ökande uppkoppling är här för att stanna

Andres Suazo, Telenors nätexpert, kommenterar att den här utvecklingen knappast kommer att vända igen. I framtiden kommer svenskarna vara minst lika uppkopplade som vi är i dag.

– Det är en trend som kommer att fortsätta med i takt med att mobilnätet förstärks och utbyggnaden av 5G tar fart.

Äldres surfande sticker ut i statistiken

Intressant att notera är att de äldsta målgrupperna – 61–70-åringar och 70-plussare – har ökat sin dataförbrukning som mest. Där har surfandet ökat med 45 procent på ett år.

– Samtidigt som våra äldre på många vis haft det tuffare än någonsin så ser vi att det digitala utanförskapet minskat, kommenterar Andres Suazo. 

De som förbrukat mest surfdata är åldersgruppen 41–50 år. Även detta är ett trendbrott, då det brukar vara 18–30-åringar som leder den kategorin.