Tres vd och post- och telestyrelsens stf generaldirektör står vid runt bord.Tres vd Haval van Drumpt och Post- och telestyrelsens stf generaldirektör Catarina Wretman var två av deltagarna under förra veckans seminarium där man diskuterade resultaten i rapporten "Dags för en ny telekomstrategi? Om konkurrens, långsiktighet och statens roll på telekomområdet.” Foto: Pressbild/Tre Sverige

Rapporter

En ny rapport om konkurrensen på mobilmarknaden visar att Sverige ligger i framkant bland de nordiska länderna just på den punkten, vilket till stor del är tack vare det stora engagemanget kring 3G-auktionen för cirka 20 år sedan. Nu ser man dock ett mer splittrat intresse, och enligt Tres vd Haval van Drumpt behöver vi en tydligare telekomstrategi för att ta tillbaka vår internationella topposition.

På uppdrag av Tre har A-focus sammanställt rapporten ”Dags för en ny telekomstrategi? Om konkurrens, långsiktighet och statens roll på telekomområdet” som operatören presenterade under ett seminarium där flera representanter från branschen samlades. Några av de som deltog var digitaliseringsminister Anders Ygeman, PTS ställföreträdande generaldirektör Catarina Wretman och Tres vd Haval van Drumpt.

Rapporten visar bland annat att Sverige har bättre konkurrens på telekommarknaden än våra nordiska grannar Norge och Finland. Det innebär billigare mobiltjänster som i sin tur sparar de svenska konsumenterna ungefär sex miljarder kronor om året. 

Vi behöver ett samlat grepp om marknaden och en tydligare telekomstrategi

Den goda konkurrenssituationen på svensk mark ska enligt uppgift till stor del bero på 3G-auktionen som ägde rum för 20 år sedan, där både PTS och staten visade stort engagemang gällande utvecklingen på telekommarknaden. Den nya rapporten visar dock på ett mer splittrat intresse.

Enligt Haval van Drumpt måste staten nu ta ett mer samlat grepp om marknaden och ta fram en tydligare telekomstrategi om Sverige ska kunna utvecklas digitalt och ta tillbaka vår internationella topposition. Han menar att hela landet ska ha tillgång till uppkoppling, oavsett om det gäller fast eller mobilt bredband.

Störst fokus på fast uppkoppling

Bredbandsstrategin i Sverige må vara ambitiös, men enligt Tre handlar den i stort sett bara om fasta uppkopplingar. Under de senaste 20 åren har staten lagt cirka 20 miljarder kronor på subventionerad fiberbredbandsutbyggnad, medan utbyggnaden av mobilnätet har kostat staten 600 miljoner.

Kan förlora vår starka position

Göran Hedström, telekomexpert och författare av rapporten, konstaterar att Sverige förvisso har en av världens mest välfungerande telekommarknader, men att vi nu riskerar att halka efter. Vilket vi redan har gjort när det gäller 5G-utbyggnaden. Precis som Haval van Drumpt menar Göran Hedström att vi behöver större statligt engagemang och en tydligare utformad telekomstrategi för att inte hamna ännu mer på efterkälken.