Kvinna sitter med telefonlur mot örat och tittar på kreditkort.Nu har PTS lämnat in förslag på hur man ska få bukt med det ökande antalet telefonbedrägerier. Foto: Daisy Daisy/Shutterstock.com

Regler och lagar

Antalet telefonbedrägerier ökar i Sverige och många av dem är utförda genom falska telefonnummer, så kallad spoofing. Post- och telestyrelsen (PTS) vill se en ändring och har därför lämnat in förslag på vilka åtgärder man kan vidta för att försöka få bukt med problemet.

Inom telefonbedrägerier är spoofing en av de vanligaste metoderna. Det innebär att telefonnummer förfalskas och manipuleras så att samtalet ser ut att komma från någon annan än det faktiskt gör, för att komma över personlig information som kan användas i bedrägligt syfte.

Genom spoofing kan en bedragare som befinner sig utomlands få det att se ut som att samtalet kommer från ett svenskt nummer. Och i vissa fall även att det falska numret kommer från till exempel polisen eller en bank. PTS vill ta tag i det här allt större problemet och har därför lämnat in förslag på möjliga åtgärder.

Ska kunna blockera samtal från utlandet

I dialog med Telekområdgivarna och operatörerna på marknaden håller PTS på att utveckla en vägledning som ska göra det möjligt att blockera samtal från utlandet som genom att använda ett falskt nummer ser ut att ha en svensk avsändare. Vägledningen riktar sig mot operatörer som tar emot internationell samtalstrafik. 

Enligt Susanne Chennell, handläggare på PTS, ger samarbetet med Telekområdgivarna och operatörerna förbättrade förutsättningar för att minska på antalet telefonbedrägerier i framtiden.

– Vägledningen är ett efterlängtat stöd, säger hon i ett pressmeddelande.

Reglerna beräknas börja gälla nästa år

PTS har nu lämnat in sina förslag på remiss till berörda aktörer, och tar nu fram föreskrifter baserade på vägledningen vilka de räknar med ska börja gälla nästa år. 

I dagsläget verkar förslagen bara gälla fastnätsnummer, men enligt uppgift arbetar man med en teknisk lösning för att även mobilnummer ska kunna omfattas av reglerna.