5G-mast med blå himmel i bakgrunden5G-investeringarna ökar stadigt år för år. Nästa år väntas investeringarna ha fördubblats jämfört med i år. Foto: TPROduction/Shutterstock.com

Mobilnät

Redan nu har investeringarna i 5G varit skyhöga men nästa år väntas investeringarna nästan fördubblas jämfört med i år. Det skriver analysföretaget Gartner i en rapport. Även år 2021 väntas investeringarna fortsätta öka, om än inte lika mycket.

5G-byggandet har tagit fart över stora delar av världen och på vissa håll har till och med kommersiella 5G-nät öppnats upp. Det är dock nästa år som den stora 5G-satsningen kommer. I en rapport från analysföretaget Gartner framgår det att 5G-investeringarna nästan kommer att fördubblas nästa år.

Totalt väntas det investeras omkring 4,2 miljarder dollar i 5G världen över. I år väntas investeringarna landa på cirka 2,2 miljarder dollar, vilket är en bra bit över fjolårets siffra på 613 miljoner dollar.

Investeringarna kommer att fortsätta även 2021

Investeringarna i 5G ser inte ut att avta 2021 heller. Då väntas investeringarna stiga med ytterligare 2,4 miljarder dollar till hela 6,8 miljarder dollar.

Under året och även nästa år kommer flera 5G-tjänster att lanseras i stora delar av världen. I USA, Schweiz, Sydkorea, Storbritannien och Finland har många tjänster redan lanserats.

5G-utrullningen accelererar i många länder nästa år

Den globala 5G-utrullningen är redan nu igång, men nästa år kommer den att accelerera i flera länder världen över, däribland Sverige. Även i länder som Spanien, Hong Kong, Frankrike, Tyskland och Kanada kommer 5G-utrullningen verkligen att ta fart nästa år.

Finland har börjat med 6G-forskning

5G-utrullningen har knappt börjat, men redan nu har Finland påbörjat ett 6G-projekt. I projektet ingår bland annat Uleåborgs universitet och telekomföretaget Nokia.

Det är dock inte bara i Finland som 6G-forskningen har dragit igång. Kinesiska Huawei har även startat igång 6G-forskning på sitt FoU-center i den kanadensiska staden Ottawa. Det lär dock dröja till åtminstone 2030 innan sjätte generationens mobilnät kan lanseras.