domarklubba och väckarklocka bakom genomskinlig skärmAtt frekvenserna auktioneras ut på marknaden är avgörande för 5G-utbyggnaden i Sverige, menar PTS. Foto: ART STOCK CREATIVE/Shutterstock.com

Mobilnät

Efter mycket osäkerhet om när 5G-auktionen ska bli av har nu Post- och telestyrelsen (PTS) kommit med besked. Myndigheten har meddelat de operatörer som ska delta att auktionen påbörjas tisdagen den 19 januari.

Nyligen rapporterade vi att kammarrätten har dömt till PTS fördel när det gäller villkoren de satt för auktionen. Även om huvudfrågan inte är avgjord i rätten ännu kommer villkoren att fortsätta gälla medan ärendet fortfarande prövas. Därför är det möjligt för 5G-auktionen att genomföras i närtid, meddelade PTS då.

I fredags meddelade PTS mycket riktigt ett nytt datum för auktionen, då frekvensbanden 3,5 GHz och 2,3 GHz ska tilldelas till aktörerna som är involverade i 5G-utbyggnaden. Datumet är den 19 januari.

Frekvenserna bör tilldelas så snart som möjligt

Det är viktigt för PTS att de frekvenser som finns tillgängliga ska tilldelas till marknadsaktörerna så snart det är möjligt. Det gäller såväl nu som för tilldelningar längre fram i tiden.

Det är nämligen först vid tilldelningen som förutsättningar skapas för konkurrens, utbyggnad och tillväxt av mobilnätet som de svenska användarna kan ta del av.

Frågan inte avgjord i rätten – 5G-auktionen genomförs ändå

Rättsärendet när det gäller förbudet mot Huawei är ännu inte avslutat. PTS villkor att operatörerna måste utesluta Huaweis produkter ur sina nät ska fortsätta prövas.

Trots detta anser PTS att auktionen behöver genomföras. 5G-utvecklingen är nämligen en central faktor för samhällets fortsatta digitalisering, och frekvenstilldelningen är avgörande för att utbyggnaden av 5G-nätet ska komma igång på riktigt.

PTS står fast vid att deras villkor bör fortsätta gälla. I sitt pressmeddelande trycker de på att Försvarsmakten och Säkerhetspolisen har varit med och tagit fram villkoren, och att det är i samhällets intresse att skydda Sveriges säkerhet.

Telenor och Tre: Osäkerheten innebär risker

Operatörerna själva ser dock problem med att villkoren är otydliga. En av dem är Telenor.

– Nu finns det en stor osäkerhet kring det, inte minst när vi värderar frekvenserna som står till buds, säger operatörens chef för koncernfrågor, Jimmy Ahlstrand till Dagens industri.

Per Stigenberg, som är teknisk chef på Tre, håller med. Han uttrycker PTS beslut som att erbjuda en hemlig låda, där många oklarheter kan komma att ändras längre fram. I värsta fall kommer auktionen behöva göras om senare.