5G-antenn mot en blå himmelPTS behöver överlägga med Säpo och Försvarsmakten innan auktionen för 5G-frekvenser kan hållas. Foto: Sunshine Studio/Shutterstock.com

Mobilnät

Auktionen av 5G-frekvenser väntas bli av först i oktober. Utdelningen av frekvensbanden har skjutits upp ännu en gång på grund av nya säkerhetskrav som är svåra att tolka, skriver Computer Sweden. Post- och Telestyrelsen kommer att samråda med Försvarsmakten och Säpo för att avgöra vad kraven innebär.

Den planerade auktionen för frekvensspektrum i 5G-nätet har flera gånger behövt skjutas upp. Senast i november meddelade Post- och Telestyrelsen (PTS) att auktionen inte skulle bli av heller under det första kvartalet 2020.

Den här gången var orsaken att säkerhetskraven på 5G-näten har ökat. Kraven innebär att såväl Säpo som Försvarsmakten kommer att vara inblandade i utdelningen av frekvensspektrum, och när tillstånden prövas.

Ny svårtolkad lag är orsak till förseningen

Kraven har uppkommit i samband med säkerhetsdebatten som kretsat kring Huawei, även om den svenska lagen inte riktar sig mot denna tillverkare specifikt.

Chefen för PTS enhet för spektrumanalys heter Anna Beckius. Hon berättar att det inte är helt självklart hur den här lagen ska tolkas.

– Vi måste sätta oss ner med Säpo och Försvarsmakten för att se vad det innebär för vilka krav man bör ställa i de frekvensbanden.

PTS beslut ska baseras på en säkerhetsbedömning

PTS mål är att auktionen ska hållas i oktober. De håller också på att ta fram vilka nya regler som ska gälla för tilldelningen i frekvensbanden.

Förslaget är att de aktörer som ansöker om att delta i auktionen ska svara på några frågor som en förhandsprövning. Försvarsmakten och Säpo gör därefter en säkerhetsbedömning utifrån svaren, varpå PTS avgör om aktören får delta i auktionen eller inte.

PTS vill också införa ett nytt villkor för att en aktör ska få tillstånd att använda sig av frekvensbanden. Villkoren innebär att aktören behöver vidta vissa åtgärder för att radioanvändningen inte ska utgöra någon risk för Sveriges säkerhet, både tekniskt och organisatoriskt.