§1 Personuppgifter

Telepriskollen varken lagrar eller hanterar några personuppgifter. Alla uppgifter som du behöver ange när du tecknar ett nytt abonnemang sköts av din mobiloperatör och inte av Telepriskollen.

§2 Ansvar

Telepriskollen frånsäger sig allt ansvar vid ekonomiska skador, eventuella konflikter eller andra typer av problem som uppstår mellan de mobiloperatörer som presenteras på hemsidan och privatpersoner. Om en eventuell tvist med eller utan ekonomiska konsekvenser skulle uppstå mellan besökare av Telepriskollen (privatperson) och någon av de mobiloperatörer som vi presenterar så kan Telepriskollen aldrig krävas på ersättning eller tvingas ta parti. Telepriskollen kan vid en eventuell tvist eller konflikt inte ses som en aktiv part. Alla problem, tvister och konflikter ska hanteras av den mobiloperatör som användaren av sidan har vänt sig till för att teckna ett abonnemang.

Telepriskollen reserverar sig för potentiellt felaktig information och andra fel, som till exempel stavfel, som kan förekomma på webbplatsen. Exakta villkor och information runt mobiloperatörer och abonnemang ska i första hand alltid hämtas från operatörernas egna hemsidor.

§3 Ändring av allmänna villkor

Telepriskollen förbehåller sig rätten att utan reservation när som helst ändra på eller uppdatera den information och de allmänna villkor som finns för användning av webbplatsen. Därför rekommenderas alla besökare och användare av Telepriskollen att hålla sig uppdaterade och regelbundet konsultera de villkor som gäller för tillfället.